Visszér a louise hey asztala szerint, A varikózus vénák pszichoszomatikus okai


Uj Idők Lexikona Velencei iskola, az olasz festészet törté­netének egyik jellemző iránya, önálló fejlő­désének lényeges eleme a kolorizmus, a szín hangsúlyozása. A stílus korszerű változása Anto- nello da Messina-val kezdődik, aki az olaj­festést honosítja meg; a sz. Gentile Bellinit, Vittore Carpaccio követi. A XVI. A sz, második felének nagy mesterei Tintoretto, Veronese és Jacopo Bassano.

Kiváló mesterei: Seb. Ricci, Marco Ricci, G.

Piazetta s min­denek fölött a nagy dekorátor, G. Guardi, az arcképfestés leg- kiválóbbja Kosaiba Carriera. Velencei porcellán, óta készül. Cris- toph Conrad Hunger meisseni aranyozó volt a gyár alapítója. Velencei, majd ké­sőbb Szászországból hozott kaolint dolgo­zott fel Meissen modorában. Később be­tiltották a szász kaolin-kivitelt, azóta csak lágypor cellán készült Velencében, mert az ottani agyag bamásszínű porcellánt adott, ben megszűnt a V.

Velencei majolika már a IX. A velencei majolika napjainkig készül. Velencei tó, a Velencei hegység lábánál tektonikus süllyedésben helyet foglaló, kb. Ezen a parton tele­pültek Velence, Gárdony és Agárd nyaraló­telepei.

A túlsó parton visszér a louise hey asztala szerint Sukoró. Fölös vizét csatorna vezeti a Sárvízbe. Madárvilága gazdag. Velencei üveg, gyártása kb. A X—XI. A Xlii.

A betegségek pszichológiája: thrombosis

Könnyű, vékony, gazdag díszű, színes csészék, tálak, talpas poharak készültek, fújt levél- és virágdíszítéssel. A XIX. Velény, kk. Velétc, kárpátaljai nk. Veliéná, 1.

Álláskeresőknek

Nagyfalu Szlovákia. Később K. Mint lírikus, elbeszélő költő, dráma­író és műfordító egyaránt jelentős. Folyó­iratokat is szerkesztett. Több vígjátékot is írt, legnevezetesebb költői műve az Otmica Leányrablás c. Elbeszélé­seiben, színdarabjaiban főleg a szerémsógi horvát paraszt típusait rajzolta meg. Sokat fordított idegen nyelvekből, magyar el­beszélők műveiből is Mikszáth, Móra, Visszér a louise hey asztala szerint lahy. Elbeszéléseit Nikolaj Voszkreszen- szkij álnéven írta.

Velike Weltenvasmegyei k. Bytla, 1. Causa, 1. Chocholná, 1. Cierná, 1. DomoSa, 1.

Uj Idők Lexikona 23-24. Szikesfalu - Zygota (Budapest, 1942)

Uriecná, 1. Frankóvá, 1. Nagy- frankvágása. Hradná, 1. Jesenica, 1. Ko- teSová, 1. Lehota, 1. Istvánszabadja és Nagyülés. Liholka, I. Nagyhatár, 13 V. Lodina, 1. Loinnica, 1. Lúka, 1.

Uj Idők Lexikona Szikesfalu - Zygota (Budapest, ) | Arcanum Digitális Tudománytár

Poloma, 1. Suchá, 1. Udiia, 1. Vés, 1. Losoncnagyfalu és Nyitranagyfalu Szlovákia.

Bedzany, 1. Ili elice, 1. Bierovce, 1. Borové, 1.