Vélemények a visszérgyógyszerek használatáról. Hogyan készül?


Új Szó, Ezek általában az úgynevezett generikumok, vagyis a szabadalmi védett­ségét mér elvesztett készítmények, melyek így olcsóbban előállíthatok.

vélemények a visszérgyógyszerek használatáról visszér műtét után mi nem

Az egészség- ügyi minisztérium ezt az elvet követte már a tavaly novemberben kiadott gyógyszer­árjegyzék összeállítása során is, néhány gyógyszer ára csökkent, a legtöbbé viszont emelkedett, így nőtt a beteg által hozzáfi­zetett rész összege is. A januári áfamelkedés tovább növelte a készítmé­nyek árát, így sok beteg arra kényszerül, hogy a megszokott gyógyszeréről olcsóbb készítmény használatára térjen át.

Keresés eredménye

A gyógyszerárjegyzék februári kiegészítésé­vel már több generikum is felkerült a jegy­zékre, így olcsóbb készítmények is elérhe­tővé váltak a betegek számára. Rudolf Zajac egészségügyi miniszter állítja, min­denki talál magának olcsó gyógyszert, de előfordulhat, hogy ezt kérnie kell.

Az or­vosnak ugyan kötelessége tájékoztatni be­tegét arra, hogy létezik hasonló vagy telje­sen azonos hatóanyagú, de olcsóbb készít­mény is, mely így helyettesítheti azt, ám ha ezt elmulasztja, a beteg is kérheti drágább gyógyszerének olcsóbbra cserélését. Bizo­nyos esetekben - például gyógyszerallergia esetén - előfordulhat, hogy a beteg kényte­len a magasabb árú készítményt szedni, ekkor azonban kérvényezheti, hogy a biz­tosító térítse meg annak teljes árát.

vélemények a visszérgyógyszerek használatáról

Az alábbi jegyzék a Sideria-Istota Egyesült Egészségbiztosító adatai alapján készült, ez a melléklet mintegy készít­ményt tartalmaz. Vélemények a visszérgyógyszerek használatáról táblázat az indikáció, a terápiás csoportok és a gyógyszer ható­anyaga szerint felosztásban tartalmazza a készítményeket.

vélemények a visszérgyógyszerek használatáról

A terápiás csoportok s fe­kete, a hatóanyagok pedig a szürke háttér­rel szedett sorokban vannak feltüntetve. A táblázat első részét múlt hét pénteki szá­munkban közöltük.

Hol tudom megvenni?